ლგბტ საქართველო


2011 წლის 5 აგვისტოს საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი: ლგბტ საქართველო დარეგისტრირდა. (ეს რიგით მეორე ლგბტ ორგანიზაცია არის. პირველი „ინკლუზივი“ იყო, თუმცა ის რეორგანიზირდა და  ლიკვიდირდა.)  ცხადია,  ეს ქმედება წინ გადადგმული ნაბიჯია და კეთილშობილურ მიზნებს ისახავს. გთავაზობთ ინტერვიუს ლგბტ საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორთან – დავით მიხეილ შუბლაძესთან.


პირველ
რიგში გილოცავთ დარეგისტრირებასაღმასრულებელ დირექტორად დანიშვნას და წარმატებულ საქმიანობას გისურვებთ! 
როგორ გაჩნდა იდეა ლგბტ  საქართველოს ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით? რა წინაპირობები არსებობდა ამისთვის?

რადგანაც ჩვენ ამ “თემის” წარმომადგენლები ვართ, მე, და ჩემმა მეგობრებმა, გადავწყვიტეთ, ჩვენვე დაგვეცვა ჩვენი და იმ ადამიანების უფლებები ვინც საჭიროებს ამას. გარდა უფლებადაცვითი პრობლემებისა, თვალში საცემია სხვა უამრავი პრობლემა, რომელიც ლგბტ პირებს აქვთ. აგრეთვე, ჩვენი სურვილია ამ სენსიტიურ საკითხისადმი საზოგადოების ყურადღების გაზრდა, რათა უფრო თვალსაჩინო გახდეს ამ სოციალური ჯგუფის პრობლემები.

2006 წლიდან 2010 წლამდე  საქართველოში ფუნქციონირებდა პირველი ლგბტ ორგანიზაცია, შემდეგ მოხდა მისი რეორგანიზება და საბოლოო ჯამში ის ლიკვიდირდა.
ლიკვიდაციის შემდეგ ჩამოყალიბდა ახალი, სხვაორგანიზაცია,  რომელიც ლბტ (ლესბოსელი,ბისექსუალი და ტრანსგენდერი) მიმართულები მუშაობს (ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი WISG).
შემდეგ კი კიდევ ერთი ჩამოყალიბდა ,რომელიც მუშაობს სხვადასხვა უმცირესობებზე და იდენტობის ნიადაგზე ჩაგრულ ადამიანებზე (DRCAA).
მაგრამ ახალი ორგანიზაციის  დაარსების იდეაც იმის გამო გაგვიჩნდა, ვფიქრობდით, რომ  ამ პირებს სჭირდებოდათ საკუთარი ინტერესების დამცველი ორგანიზაცია, რომელიც კონკრეტულად ამ სფეროში არსებულ პრობლემებზე იქნებოდა ფოკუსირებული. რათა ეს დისკრიმინირებული ლგბტ ჯგუფი ერთად შეკრული ყოფილიყო. არ ვამბობ, რომ სხვა უფლებადაცველიი ორგანიზაციები მათ დახმარებაზე უარს ამბობდნენ, მაგრამ საჭიროა იყოს ორგანიზაცია, რომელიც კონკრეტულად ამ სამიზნე ჯგუფზე იმუშავებს (ვგულისხმობ ლგბტ-ს ერთად)

თქვენი წესდება ფაქტობრივად ერთიანი ორგანიზმია, სადაც რომელიმე საკითხის მოგვარება სხვა საკითხებისდაძლევაშიდაგეხმარებათ . საზოგადოებისთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდება გამოიწვევს ჰომოფობიის მეტნაკლებად  აღკვეთას, რაც თავის მხრივ ლგბტ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირებას შეუწყობს ხელს. რა ბერკეტებს ფლობთ ამ მიზნების განსახორციელებლად, რა გეგმა გაგაჩნიათ?

ყველასთვის ცნობილია, რომ ჩვენს საზოგადოებაში განსხვავებული ორიენტაცია/სექსუალობის მქონე ადამიანები მიუღებელი და მარგინალიზებულები არიან (უმრავლეს შემთხვევაში) ამის მიზეზი ჰომოფობიაა (უსაფუძვლო შიში და ზიზღი ჰომოსექსუალი ადამიანების მიმართ) ჰომოფობია – ხშირად უსაფუძვლოა და მცდარ სტერეოტიპებს ეფუძნება, ჩვენი ორგანიზაციის მიზანიც ეს არის, ანუ საზოგადოებისთვის სწორი და დაუმახინჯებელი ინფორმაციის მიწოდება – ცნობიერების ამაღლება. არანაირად არ მინდა ეს იქნას გაგებული, როგორც ჰომოსექსუალობის “პოპულარიზება” ან “რეკლამირება” (ესეც ერთ ერთი მცდარი სტეროტიპია, ადამიანის სექსუალობა არ ყალიბდება რაიმე სახის რეკლამირებით). ბერკეტად შეიძლება ჩაითვალოს საჯარო ფორმატის ლექცია-დისკუსიები, კინოჩვენებები, სხვადასხვა სახის ინფორმაციული აქციები. პერიოდული გამოცემა (როგორიც წარსულში ჟურნალი “მე” იყო, ახლაც არის ონალინ გამოცემა IDmag რომელიც შეიძლება ითქვას დიდ საქმეს აკეთებს) სხვადასხვა სახის აქტივობები რითაც საზოგადოების (დიდს თუ არა, პატარა ნაწილს მაინც) მივაწვდით ობიექტურ ინფორმაციას და ყურადღებას მიაქცევს ამ სოციალური ჯგუფის პრობლემატიკას.


ეს
ყველაფერი დაკავშირებულია გარკვეულ ფინანსებთან. როგორ აპირებთ დონორების მოძიებას?

დიახ, ყველაფერი რაც ჩამოვთვალე ყველა აქტივობა დაკავშირებულია ფინანსებთან, ჯერ-ჯერობით ყველაფერს მოხალისეობრივად ვაკეთებთ და მცირე შემოწირულობებიც გვაქვს,(შემომწირველნი და ენთუზიაზმზე მომუშავენი არა მხოლოდ ლგბტ პირები არიან, არამედ ძალიან ბევრი ჰეტეროსექსუალი ადამიანია სოლიდარულად განწყობილი და რომელთაც გული შესტკივათ ამ ჯგუფის პრობლემებზე) ადვოკატირებას და ჯანდაცვას რაც ეხება; საქართველოში არსებულ არასამთავროებებთან ვაწარმოებთ აქტიურ მოლაპარაკებებს, აუცილებლად ვითანამშრომლებთ მათთან. დაფინანსების ძირითად წყაროდ მაინც საერთაშორისო ასპარეზზს მოვიაზრებთ, რადგანაც არსებობს უამრავი საერთაშორსო ფონდი რომელიც მუშაობს, ადამიანის უფლებების და ჯანდაცვის კუთხით, დიდი იმედი გვაქვს, რომ დაფინანსებასაც მოვიპოვებთ.

მიზნებში, დისკრიმინაციის აღკვეთის ხელშეწყობაზეა საუბარი. ასეთ შემთხვევებში რას მოიმოქმედებთ ?

დისკრიმინაციის გამოვლენა/შესაწავლა – შესაძლებელია იყოს ფიზიკური ან მორალური, მაგალითად სამსახურიდან დათხოვნა. (საქართველოს შრომის კოდექსი ითვალისწინებს სექსუალური იდენტობის ნიადაგსაც და შესაძლებელია გასაჩივრება.)  ფიზიკური ანგარიშსწორება ან თუნდაც მედია მონიტორინგი და სიძულვილის ენის შემცველი სტატიების მონიტორინგი
აღკვეთის ხელშეწყობა –  ადვოკატირება და შესაბამის ინსტანციებში მხარდაჭერა და თუ, საჭირო გახდა ცალკეული ინდივიდების ან ჯგუფების ინტერესების დაცვა.

სხვა საკითხებსაც შევეხოთ. ლგბტ საზოგადოებაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს აღლუმის ჩატარების ტრადიცია. ეს აღლუმები სახალხო ზეიმად იქცევა ხოლმე.  ისიც, ფაქტია, რომ (ტელევიზიების წყალობით)საქართველოში საზოგადოების უმრავლესობას უბრალოდ წარმოდგენა აქვს და რეალურად არ იცის რა ხდება მსგავსი ტიპის აღლუმზე. რისთვის არის საჭირო ასეთი ღონისძიებები?

ამ კითხვაზე პასუხი ძალიან მარტივია. როდესაც მოქალაქეთ Y ჯგუფის უმრავლესობა შეთანხმდება იმაზე, რომ X ჯგუფი არის საოცრად მახინჯი, ავადმყოფი, გადახრებით აღსავსე და გარყვნილი. მაშინ ადეკვატური რეააქცია ჩნდება ამ X ჯგუფისგან, ანუ გარეთ გამოსვლა და იმათ დასანახათ მსველობის გამართვა და მათ თვალებში ჩახედვა ვინც მახინჯად, გარყვნილად და დევიანტად მიგიჩნევს.
როდესაც ვსაუბრობთ სიამაყის მსვლელობაზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები გადიან გარეთ რათა დაენახონ სხვებს, და ამით ისინი ცდილობენ უთხრან, რომ აი ჩვენ თქვენგან არაფრით განვსხვავდებით, რომ ის რასაც თქვენ ფიქრობთ ჩვენზე, არის მცდარი სტერეოტიპების ბრალი, სინამდვილეში კი ჩვენ ვართ, ისეთები როგორებიც ხართ თქვენ. (!) შეიძლება ითქვას, რომ აღლუმი არის, დაახლოების და გათანასწორების მცდელობაც.
აღლუმი არის ერთგვარი ილუსტრირება იმისა, რომ ეს ადამიანები არაფრით განსხვავდებიან მათგან [სექსუალობას თუ არ ჩავთვლით] ვინც მათ ავადმყოფად, გარყვნილად  ან ბუნების შეცდომად მიიჩნევს, სწორედ აქედან მომდინარეობს აღლუმის ჩატარების სურვილიც.

ხშირად როდესაც ტელევიზიით გვაჩვენებენ აღლუმების მიმოხილვას, ისე ხდება, რომ მხოლოდ კარნავალის მოშიშვლებულ მოცეკვავეებს გვაჩვენებენ, რაც სხვა არაფერია თუ არა, იმ სტრეოტიპების კვება, რაც ისედაც საკმაოდ არის გავრცელებული და ღრმადაა გამჯდარი ჩვენს საზოგადეობაში, და კიდევ უფრო ამწვავებს საზოგადების დამოკიდებულებას აღლუმების მიმართ. როგორც წესი აღლუმები რამდენიმე დღიანი ღონისძიებებია, რომლის პირველ დღეს არის სიამაყის მსვლელობა, ხოლო დანარჩენ დღეებშია გასართობი და სხვა ღონისძიებები, მათ შორის კარნავალი.

ალბათ ყველას გვახსოვს რა ხდებოდა  შარშან ბათუმში არარსებულ გეი აღლუმთან დაკავშირებით.  ასეთ პირობებში  რამდენად შესაძლებელია ის ჩატარდეს?

მაგის დავიწყება საოცრად რთულია, რადაგანაც მოხდა არარსებული აღლუმის დაანონსება, შემდეგ კი მისი გაპროტესტება. დღემდე ვერ მივხვდი რაში დასჭირდა ან ვის ამ ისტერიის მოწყობა.
ფაქტი ერთია, ცალსახად გამოჩნდა ის, რომ საზოგადეობა ჯერ არ არის მზად მსგავსი ღონისძიებისთვის. როდესაც აჟიტირებული ხალხი აპროტესტებდა, ამ დროს ისმოდა ღირსება შემლახველი და სხვა შეძახილები რითაც ისინი არღვევდნენ სხვათა უფლებებს, თანაც კონსტიტუციურ უფლებებს [14-ე მუხლი] ამაზე პოლიციის მხრიდან არ ყოფილა არანაირი რეაგირება.
საზოგადეობას, რომ შევეშვათ სახელმწიფოც არ არის მზად, რადაგანაც საპორტესტო მსვლელობისას, ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე, არღვევს საჯაროდ, საქართველოს კონსტიტუციას, რის შემდეგაც ამისთვის პასუხს არავინ სთხოვს. [დარღვეული იყო 25-ე მუხლი] ის გამოვიდა და აღშფოთებულ მასას მიმარათა შემდეგი სიტყვებით: “… მამაო მე გაძლევთ პირობას, რომ ‘ესენი’ ვერ ჩაატარებენ ვერანაირი აღლუმს…”
ბათუმში, მღელვარე მასას ჰქონდა საინტერესო არგუმენტი; “ჩვენი ბავშვები უყურებენ ამას და ისინიც ისწავლიან და გახდებიან ეგეთებიო” თუ კი ერთი აღლუმით შეიძლება, რომ ადამიანს შეეცვალოს ორიენტაცია, მაშინ რატომ  ხდება ისე, რომ მე და კიდევ სხვა ლგბტ ჯგუფის ადმიანები, რომლებიც ვცხოვრობთ აბსოლუტურად ჰეტერონორმატიულ საზოგადოებაში, არ ვექცევით მათი “პროპაგანდის” გავლენის ქვეშ და  ვართ ის, რაც ვართ?!

 ერთსქესიანთა კავშირის შესახებ კანონი, სულ ბოლოს ჩილეში მიიღეს. ამის გარდა  ქორწინება/სამოქალაქო კავშირები  სხვა ქვეყნებშიც არის დაშვებული.  თქვენი აზრით რატომ უნდა მივიღოთ  იგივე კანონი საქართველოში?

რატომ? თუ საქართველო თავს მიიჩნევს დასავლეთის და განვითარებული სამყაროს ნაწილად მაშინ მან უნდა გადადგას ეს ნაბიჯი. ამაზე პასუხის მოძიება შესაძლებელია ქვეყნის უზენაეს კანონში, ანუ ქვეყნის კონსტიტუციაში სადაც ამოვიკითხავთ 14-ე მუხლში “ყველა ადამიანი კანონის წინაშე თანასწორია …”.
გარდა კონსტიტუციისა საქართველოს სახელმწიფო ანგარიშვალდებულია სხვდასხვა საერთაშორისო კონვენციებისა და ხელშეკრულებისა, სადაც იგი ხელს აწერს  დისკრიმინაციის ყველა გამოვლინების აღმოფხვრაზე [მათ შორის გენდერული და სექსუალური იდენტობის ნიადაგზე].
როდესაც ლგბტ წყვილები, ცხოვრობენ ერთად უკვე მრვალი წელია [საქართველოში ამის ბევრი მაგალითია] გარდა სამართლებრივი მოთხოვნილებისა მათ უცნდებათ ადამიანური [მორალური] მოთხოვნილება, რომ დაკანონდეს მათი კავშირი და ისარგებლონ იმ სამართლებრივი სიკეთეებით და ფინანსური შეღავათებით, რითაც სარგებლობენ ჰეტეროსექსუალი წყვილები. მაგალითად:

 • მათ უჩნდებათ, საერთო უძრავ/მოძრავი ქონება, დაშორების შემთხვევაში სამართლებრივად ვერ დარეგულირდება ქონების გაყოფა და გადანაწილება.
 • პარტნიორის გარდაცვალების შემთხვევაში წლობით ერთად ნაგროვები ქონება გადაეცემა არა პარტნიორს, არამედ მის ახლო ნათესავს.
 • ერთერთი პარტნიორის საავადმყოფოში მოხვედრისას ან სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მოხვედრისას მათ არ შეუძლიათ ისარგებლონ იმ უფლებებით რაც გააჩნიათ ჰეტეროსექსუალ წყვილებს.

ბევრი ასეთი სამართლებრივი ნიუანსია, რომელიც ვერ მოგვარდება, თუ არ იქნება შესაბამისი კანონ-პროექტი მიღებული.


 ქორწინებას რომ დაუშვა, არის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. როცა საქმე ბავშვის აყვანის უფლებას შეეხება, ჰუმანისტების დიდი ნაწილიც კი ყოყმანობს, ან  უარზეა. რას უპასუხებთ მათ, ვინც ამბობს, რომ ასეთ ოჯახში მცხოვრებ ბავშვს, “ჯანსაღიფსიქიკა არ ექნება? ეს აზრი ჰუმანისტურადშეფუთულიჰომოფობია ხომ არ არის?

რა თქმა უნდა ეს არის ჰომოფობია, თუმცა არა აგრესიული, ვიტყოდი უფრო ჰეტეროქსისტული მიდგომაა, რადაგანაც ასეთ ადამიანებს ყველაფერი რაც ოჯახთან ასოცირდება, აუცილებლად ქალი და კაცის კავშირს განიხილავს. ზუსტად ასეთივე მიდგომა აქვთ, მაშინ როდესაც ლგბტ წყვილებს უკრძალავენ საჯარო ადგილზე კოცნას ან ხვევნას, ასეთი ადამიანებისთვის (ჰეტეროსექსისტებისთვის) “ნორმად” და “ნორმალურად” აუცილებლად ქალი და კაცი წარმოადგენს, მათი არგუმენტი გასაოცარია, “მე ხომ არ ვარ მათი წინააღმდეგი? იყვნენ თავიანთვის და ნუ შემეფეთებიან, ჩემს თვალწინ ნუ იზამენ ასეთ რაღაცასო!”.
როდესაც ბავშვის აყვანას ეწინააღმდეგებიან მათ მხოლოდ ერთი არგუმენტი აქვთ “როგორ შეიძლება ასეთ ოჯახში გზარდილი ბავშვი იყოს “ნორმალური” ორიენტაციის?!” აი აქ არის ზუსტად იმ მცდარი სტერეოტიპების ბრალეულობა, რატომღაც ამ ადამიანებს ჰგონიათ, რომ ორიენტაცია და სექსუალობა შეიძლება შეცვალო და ან აღზრდით შეაგონო რამე. ამერიკაში 300,000-მდე ოჯახია (ეს იმის გათვალისწინებით, რომ შტატებში სულ რამდენიმე შტატია სადაც დაშვებულია “გეი” ქორწინება და შვილად აყვანა), რომელსაც ჰყავთ აყვანილი შვილი, და სტატისტიკის მიხედვით ამ ნაშვილები შვილების 90% ჰეტეროსექსუალია.
როდესაც აღლუმზე და შვილად აყვანაზე კამათობენ, ბოლოს ყოველთვის ერთი არგუმენტია; ჰომოსექსუალობის პოპულარიზება და რეკლამირება, აგიტაცია და პროპაგანდა. მე მაქვს ერთი კითხვა ჰეტეროსექსუალ ადამიანებთან. მათი ჰეტეროსექსუალური ორიენტაცია ჩამოყალიბდა ვინმეს აგიტაციით და პროპაგანდით?
ადამიანის ორიენტაცია ყალიბდება პრე-ნატალური პერიოდის პირველ კვირებში (მუცლად ყოფნის პერიოდი), შესაბამისად რაც არ უნდა ვეცადოთ ჩვენ ადამიანისგან ვერ შევქმნით ჰომოსექსუალს ან ჰეტეროსექსუალს, ეს ბუნებრივი მდგომარეობაა და მას ადამიანი ვერ ცვლის. გარდა ამისა ცნობილი ფაქტია, რომ დღეს ის ერთსქესიანი წყვილები, რომლებიც სამოქალაქო კავშირში იმყოფებიან ან დაქორწინებულები არიან, ჰეტეროსექსუალური ოჯახში იზრდებოდნენ, მაგრამ ამას მათზე ზეგავლენა არ მოუხდენია. მე, მაინც მიმაჩნია, რომ ყველა სტერეოტიპის სათავე მცდარი ინფორმაცია და “დაბალი” ცნობიერებაა, ამ კონკრეტულ საკითხში.

ლოგიკურ დასასრულამდე მივედით. ბოლო კითხვას დაგისვამთ. ვისაც სურვილი აქვს დაეხმაროთ, ან ორგანიზაციაში გაწევრიანდეს, როგორ უნდა დაგიკავშირდეთ?

შეუძლიათ მეილზე მოგვწერონ. (lgbtgeorgia@gmail.com) 

(ორგანიზაციის წესდება იხილეთ აქ.
ლგბტ საქართველოს საიტის მისამართი.
ლგბტ საქართველო სოციალურ ქსელში. )

Advertisements
This entry was posted in ინტერვიუ, კულტურა and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

45 Responses to ლგბტ საქართველო

 1. katerina ამბობს:

  “როგორ შეიძლება ასეთ ოჯახში გზარდილი ბავშვი იყოს “ნორმალური” ორიენტაციის?!”-სასაცილოა, ჰეტეროების ოჯახებში გაზრდილები ყოველთვის “ნორმალურები” არიან? ან მუტრუკი ჰეტეროსექსუალი მამის და ასევე ჰეტეროსექსუალი,მაგრამ სექსუალურცხოვრებადაკარგული დედის “იდილიაში” არ მახინჯდება ბავშვის ფსიქიკა?

 2. selfanarchy ამბობს:

  კაია არაადეკვატურო, როგორც უკვე ერთხელ მოგახსენე დღითი–დღე ხელსა და ფეხს შუა იზრდები : დ
  პ.ს. ჰოდა ჩემთან როდის უნდა ჩაწერო ინტერვიუ, ხომ უნდა იცოდეს ხალხმა რას საქმიანობს მათი ღმერთი!

 3. The Bad Guy ამბობს:

  “რა თქმა უნდა ეს არის ჰომოფობია, თუმცა არა აგრესიული, ვიტყოდი უფრო ჰეტეროქსისტული მიდგომაა, რადაგანაც ასეთ ადამიანებს ყველაფერი რაც ოჯახთან ასოცირდება, აუცილებლად ქალი და კაცის კავშირს განიხილავს”

  ქართულ საზოგადოებაში (ისევე როგორც ევროპულთა უმეტესობაში სხვათაშორის) ოჯახი ქალისა და კაცის კავშირთან ასოცირდება. და ეს კიდევ ძალიან დიდი ხანი იქნება ასე. მაგრამ, იმის მტკიცება რომ ჰომოფობები ვართ ისინი ვინც ბავშვის აყვანას ეწინააღმდეგება არის სისულელე და ცილისწამება. ამის მთქმელი საერთოდ გაგნებაში არაა რას ამბობს. არატრადიციულ ოჯახში გაზრდილი ბავშვი ნორმალური გაიზრდება მხოლოდ მაშინ თუ მას გარემოც უწყობს ხელს. თუ მას გარემო არ აძლევს იმის ფიქრის საშუალებას რომ რაღაც ისე არ არის როგორც უნდა იყოს. ქართული გარემოს გათვალისწინებით კი, თუ ვინმეს ჰგონია, რომ ჰომოსექსუალების ოჯახში გაზრდილ ბავშვს ნორმალური ფსიქიკა ექნება ან უბრალოდ იტყუება ან ლოგიკასთანაა მწყრალად. ხო აი ძალიან საინტერესო იქნება როდესაც სახლში დაბრუნებული ბავშვი იკითხავს რომ კლასელებმა ჰკითხეს მამა რომელია და დედა რომელიო. ან გამუდმებით დაცინვის ობიექტი იქნება ყველგან სადაც კი თავს გამოყოფს მხოლოდ იმიტომ რომ ჰომოსექსუალების ოჯახში ცხოვრობს. იქნება გარიყული, არ ექნება ნორმალური ურთიერთობა თანატოლებთან. ჩვენ ხომ ჩამოყალიბებულ ადამიანზე არ ვლაპარაკობთ რომელზეც გარშემომყოფთა ნათქვანი გავლენას ვერ მოახდენს. დაცინვის ობიექტი კიდევ რბილად არის ნათქვამი, რამდენი შეურაცხყოფის ატანა მოუწევს ჩამოყალიბებელ ფსიქოლოგიას ამაზე თუ ფიქრობს საერთოდ ამ ინიციატივის მომხრე? მინიმუმ არასრულფასოვნების კომპლექსი გარანტირებული აქვს. ბავშვის უფლებებზე რატომ არ ფიქრობთ ? თუ ვინმეს მართლა უნდა ამ სიტუაციის შეცვლა ბავშვების აყვანის უფლებას კი არ უნდა ითხოვდეს, არამედ იმ გარემოს გარდაქმნას უნდა ცდილობდეს რომელიც ბავშვების ჩამოუყალიბებელ ფსიქოლოგიას დარტყმის ქვეშ არ დააყენებს მიუხედავად იმისა რომ ის არატრადიციულ ოჯახში იზრდება. ხოლო ამ გარემოს შეცვლა ბავშვების აყვანის უფლებით არ უნდა იწყებოდეს. ანუ რა მოდით ჩვენ დავიწყოთ ეს პროცესი და ხალხი თანდათანობით მიეჩვევა??? და სანამ ხალხი მიეჩვევა მანამდე ფსიქიკა შერყეული ბავშვები ვზარდოთ თუ როგორაა საქმე? ჯერ სიტუაცია შექმნას და დანარჩენი მერე მოითხოვოს ამ ჯგფუმა.

  “სასაცილოა, ჰეტეროების ოჯახებში გაზრდილები ყოველთვის “ნორმალურები” არიან? ან მუტრუკი ჰეტეროსექსუალი მამის და ასევე ჰეტეროსექსუალი,მაგრამ სექსუალურცხოვრებადაკარგული დედის “იდილიაში” არ მახინჯდება ბავშვის ფსიქიკა?”

  იდეაულური არაფერი არაა და ის რომ ქართულ ცუდი გაგებით ‘ტრადიციულ’ ოჯახს ბევრი ნაკლი აქვს სულაც არ ნიშნავს იმას რომ ჰომოსექსუალებს ბავშვის აყვანის უფლება უნდა ჰქონდეთ. საერთოდ არაფერ კავშირშია ქართული ბავშვის აღზრდის პრობლემები გეების ბავშვთა აყვანის უფლებასთან.

  • spamwriters ამბობს:

   გმადლობ ვრცელი კომენტარისთვის. მგონი აქ არავის უთქვამს, ავდგეთ და ხვალვე მივიღოთ ეს კანონიო 🙂 კითხვა: შენ თანახმა ხარ, რომ ჰომოსექსუალებს ქორწინების და ბავშვის აყვანის უფლეფა ჰქონდეთ ? არ ვამბობ, ხვალ რომ დადგეს თუ იქნები თანახმა თქო, არც იმას ვამბობ 15 წლის მერე თქო. ეგ ძალიან შორია 🙂 იდეალური პირობები არ არსებობს და არც იარსებებს ამ კანონების მისაებად, როცა ნიადაგი “მომზადდება” სახელმწიფო გადადგამს ამ ნაბიჯს, მაგრამმ ისიცაა რომ დიდად არავინ იკლავს თავს ამ საქმისთვის 🙂

 4. Lela gaprindashvili ამბობს:

  ძალიან საინტერესო ინტერვიუა, მაგრამ კითხვა მაქვს: რატომ იპრანჭება ეს ბიჭი ასე ძალიან?!)))

  • spamwriters ამბობს:

   ლელა, ფოტოზე თუ ამბობ, ფეისბუქზე რომ გადავხედე უკეთესი არაფერი ქონდა:) თუ ინტერვიუზე ამბობ, კონკრეტულად აღნიშნე ადგილი, მერე მოვა და იტყვის თავის სათქმელს 🙂

 5. ლევან ამბობს:

  სიამოვნებით ვკუთხულობდი სტატიას, სანამ ბავშვის აყვანამდე არ მივედით. ჩემი აზრით, გეი წყვილის მიერ ბავშვის აყვანის საკითხთან დაკავშირებით უარყოფით დამოკიდებულებაზე საუბარი, რომ ეს არის ჰომოფობიის ერთ-ერთი გამოვლინება უპასუხისმგებლობაზე და უვიცობაზე მიუთითებს. მე პირადად კატეგორიულად ვეწინააღმდეგები ჰომოსექსუალური წყვილის მიერ ბავშვის აყვანას, უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ ბავშვს უნდა დავუტოვოთ უფლება აირჩიოს, სურს მას ორ მოსიყვარულე ბიძიასთან ან დეიდასთან ცხოვრება თუ არა. არ მგონია ბევრი სჯა-ბაასი სჭირდებოდეს იმას, რომ ბავშვების უმეტესობა უარყოფითად იქნება განწყობილი ამგვარი პერსპექტივის მიმართ. პირადად მე ისევ თავშესაფარში ყოფნას ვარჩევდი, რადგან დისკომფორტს შემიქმნიდა ჰომოსექსუალების ოჯახში გაზრდა. ამასთანავე ვერავინ დამწამებს იმას, რომ ჰომოფობი ვარ, რადგან ნამდვილად არ გამაჩნია არანაირი ზიზღი ჰომოსექსუალების მიმართ და რამდენიმეს ახლოსაც ვიცნობ და ვმეგობრობთ. მაგრამ ბავშვის აყვანა უნდა ხდებოდეს ბავშვის უფლებების და ნება-სურვილის გათვალისწინებით, და არა ჰომოსექსუალებისა.

  • spamwriters ამბობს:

   ვახ ვახ. ხალხო აშკარად ყურადღებით კითხულობთ და რა დაგემართათ?

   ლევან, დავითის პასუხში საუბარია ორიენტაციაზე, იმ არგუმენტზე რომ ბავშვიც გეი გამოვაო. ვინც ამას ამბობს, ისაა ჰომოფობიო. მხოლოდ ამ კუთხით განიხილავს. იმას არ ეხება, საზოგადოების რეაქცია როგორი იქნება ბავშვის მიმართ. ამ კუთხით თქვენ მიგყავტ საუბარი. არადა აშკარად არ ყოფილა ეგ ნაგულისხმევი 🙂

 6. spamwriters ამბობს:

  ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია კიდე: რახან ასე გხვდებათ გულზე მანდ ნახსენები ჰომოფობია, ეს აშკარად მითითებს იმაზე, რომ ჰომოფობია ბოლომდე დაძლეული არაა თქვენში 🙂

  • ლევან ამბობს:

   ჰომოფობია კიარა უსამართლობის გრძნობა და პროტესტი იმის წინააღმდეგ, რომ მიწოდებენ იმას, რასაც არ წარმოვადგენ 🙂 მე ზოგადად იქიდან გამომდინარე ვუპასუხე, რომ აბსოლუტურად მიუღებელია ჩემთვის ბავშვის აყვანა ჰომოსექსუალური წყვილის მიერ, თუკი ბავშვს ეს არ უნდა ან იგი არაა იმ მდგომარეობაში ან ასაკში რომ გადაწყვეტილების მიღება შეძლოს. ამ მოსაზრებაში, დამეთანხმე არ შეიმჩნევა არც სტერეოტიპული აზროვნება და არც ჰომოფობია. მე მხოლოდ და მხოლოდ ბავშვის ინტერესს ვიცავ რომ იგი არ გახდეს ჰომოსექსუალების უფლებათა დაცვის იარაღი. ის ფრაზა, რომ ჰომოფობია ჩემში დაძლეული არაა ბოლომდე არაა მართებული, რადგან რაც თავი მახსოვს არასოდეს მქონია ჰომოსექსუალების მიმართ უარყოფითი განწყობა. პირიქით, ყოველთვის დაბლა იწევდა ჩემს თვალში იმ ადამიანის ავტორიტეტი, ვინც მათ წინააღმდეგ რამე ცუდს იტყოდა 🙂

   • spamwriters ამბობს:

    დაძლეული არაა < ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აგრესიული ხარ და ა.შ. უბრალოდ რამდენიმე მარცვალი არის, მაგრამ ეს არაა ახლა მნიშვნელოვანი 🙂

    ხო, ზოგადად უპასუხე, აქ კი ზოგადად არ არის ეგ საკითხი განხილული, არამედ კონკრეტულ ჭრილში. მაგ ზოგადი პრობლემა კი მაშინ მოგვარდება, როცა იძულებულები ვიქნებით კანონი დავიცვათ. ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობა კანონით ისჯება. როცა ბავშვს სტყვიერ შეურცხყოფას მიაყენებენ და შესსაბამისი რეაგირება მოხდება, მერე უფრო კარგა წავა საქმე. თუმცა მანამდე ადამიანების გარკეულ ნაწილში უნდა შეიცვალოს დამოკიდებულება ლგბტ პირების მიმართ, თორე პირობებში, რომელშიც ახლა ვართ ბევრი რამეა წარმოუდგენელი, მაგრამ შეუძლებელი არაფერია 🙂

   • Davit Mikheil Shubladze ამბობს:

    ლევან, შეგნებულად დავწერე ისე, რომ არავის შესძლებოდა აზრის ინტერპრეტირება 🙂 შავით თეთრზე წერია და თუ ასე ამოიკითხეთ ეგ არ ვიცი რისი ბრალია. რაც შეეხება ჰომოფობიას, მოდით ნუ განვიხილავთ მას ასე ვიწროდ (!) ჰომოფობია შეიძლება იყოს: ინსტიტუციონალიზებული, ინტერნალიზებული, კულტურული. ზუსად ეს კულტურული ჰომოფობიაა ის, რომ თქვენ ეწინააღმდეგებით შვილად აყვანის პრაქტიკას, ჰეტეროსექსიზმი ზუსტად კულტურული ჰომოფობიაა და სხვა არაფერია. როდესაც თქვენ უარყოფთ, ერთსქესიან ოჯახს და მხოლოდ ჰეტეროსექსუალური ოჯახის მოდული მიგაჩნიათ იდეალურად და ასევე ბავშვისთვის იდეალურ გარემოთ მიიჩნევთ ამ მოდულს, დიახ თქვენ კულტურული (ჰეტეროსექსისტი) ჰომოფობი ხართ.

    არის კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი, თქვენ განაცხადეთ, რომ ყოველთვის პოზიტიურად ხართ განწყობილი ჰომოსექსუალი ადამიანების მიმართ, მაგრამ დაუშვებლად მიგაჩნიათ ის ფაქტი, რომ ბავშვი გაიზარდოს ჰომოსექსუალთა გარემოცვაში, ჩნდება კითხვა რატომ? თუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ჰომოსექსუალობა არის ბუნებრივი მდგომარეობა და არაფრით განსხვავებული თქვენი ჰეტეროსექსუალური რიენტაციისგან, მაშინ რა პრობლემას ხედავთ, რომ ორმა ქალმა ან ორმა კაცმა გაზარდოს ბავშვი?

   • spamwriters ამბობს:

    აქ აქცენტი საზოგადოების დამოკიდებულებაზე მოვიდა. თუ წინააღმდეგები ვართ პირდაპირ უნდა ვთქვათ და მიზეზიც რეალური დავასახელოთ, საზოგადოებას არ უნდა ამოვეფაროთ მგონი 🙂

    დავით, დღევანდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით, კანონის მიღება რამდენად სასარგებლო იქნება? ბავშვის აყვანის უფლებას ვგულისხმობ. რა თქმა უნდა კანონში თავდაცვითი მექანიზმებიც იქნება ჩართული. ასეთ კანონს კი კარგი მომზადება უნდა პირველ რიგში.

 7. Davit Mikheil Shubladze ამბობს:

  მგონი აჯობებს სხვისი აზრის ტირაჟირებას მოვეშვათ და მხოლოდ ჩვენი ინდივიდუალური აზრი დავაფიქსიროთ 🙂 კმარა კოლექტიური აზროვნება 🙂

  • ლევან ამბობს:

   რაშიც მე მიმიძღვის ბრალი, ზუსტად იმაში დაგდებთ ბრალს მე – გამოხატული აზრის არასწორი ინტერპრეტირება. მე ძირითად აქცენტს ბავშვის ნება-სურვილზე და უფლებებზე ვაკეთებ, და სამი მიზეზი მაძლევს ამის საშუალებას. პირველი, რომ შესაძლებელია ბავშვს არ სურდეს ორ მამასთან ან ორ დედასთან ცხოვრება, მეორე, რომ ფაქტობრივად იგი იქნება იარაღი თვალსაჩინოდ გამოყენებული იმის საჩვენებლად, რომ ჰომოსექსუალურ წყვილს აქვს უფლება შექმნას ისეთივე ოჯახი, როგორც ჰეტეროსექსუალურმა, და მესამე, რომ სხვაგან თუ არა, ჩვენს ქვეყანაში ამ ბავშვს ძალიან რთული ურთიერთობა ექნება თანატოლებთან და შეიძლება მთელი ბავშვობა უფრო ჩაშხამებული ჰქონდეს, ვიდრე თავშესაფარში ცხოვრებით ჩაუშხამდებოდა. არცერთი ჰომოსექსუალის უფლება და მისი დაცვა არ მადარდებს, როცა შეიძლება ბავშვი დაიჩაგროს, რასაც მე ცალსახად უარყოფითად ვუყურებ. ზუსტად ამას ემყარება ჩემი ნეგატიური შეხედულება ჰომოსექსუალური წყვილის მიერ ბავსვის აყვანაზე, და არა კულტურულ ჰომოფობიას.
   P.S ისე ადამიანები უცნაურად ვართ მოწყობილი, რაც გვაწყობს, ის დასკვნა გამოგვაქვს წაკითხულიდან, როგორც მე, ისევე თქვენ. 🙂

   • spamwriters ამბობს:

    მშობლებს არავინ ირჩევს მეგობარო. აქ ცალსახად და ნათლად არის გამოხატული ბავშვის აყვანაზე პოზიცია, კონკრეტულ ასპექტშია განხილული. აი შენ კი სხვა კუთხით წაიყვანე მერე დიალოგი 🙂

  • The Bad Guy ამბობს:

   :))))))))) სად დაინახე კოლექტიური აზროვნება ??? ვამბობ რომ თუ ვინმეს ჰგონია რომ დღევანდელ საქართველოში ჰომოსექსუალების ოჯახში ფსიქიკურად ნორმალური ბავშვი გაზირდება იტყუება ან უბრალოდ მისი გონება მეტს ვერ სწვდება. კონტექსტს რატომ არ ითვალისწინებთ??? ბავშვი რომ საზოგადოებისგან ერთს გაიგონებს (გეების დაცინვას, შეურაცხყოფას) და სახლში მეორეს ნახავს რანაირად გაუმკლავდება ამას მაგაზე ფიქრობთ საერთოდ ? ჰომოსექსუალების ოჯახი რომ ტრადიციული ოჯახისგან განსხვავებული იქნება ბავშვზე ფსიქოლოგიური გავლენის მოხდენისას, მით უმეტეს ქართულ გარემოში ამას რა დიდი ფილოსოფია უნდა??? უპასუხისმგებლობაა ბავშვის ასეთ მდგომარეობაში ჩაყენება მხოლოდ იმიტომ რომ თქვენ თავი ნორმალურ ოჯახთან გააიგივოთ. კი ბატონო მეძახე გინდ კულტურული გინდ უკულტურო ჰომოფობი მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. ჯერ გარემო უნდა შეცვალოთ მეთქი და მერე მიხედოთ ესეთ მნიშვნელოვან საკითხს როგორიც მომავალი თაობის აღზრდაა. იქიდან გამომდინარე რომ ამ პრობლემის გარეშეც უამრავი თავსატეხი აქვს ჩვეულებრივ ქართველ მოქალაქეს სულაც არ მიკვირს მათი გულგრილობა ზოგადად უმცირესობის უფლებების მიმართ. სხვა პრობლემებს უფრო დიდი პრიორიტეტი აქვს. სხვა საკითხია რამდენად სწორია ასე პრიორიტეტებად დაყოფა მაგრამ რეალობას თვალი უნდა გაუსწოროთ და ამ რეალობას რეალური მეთოდებით უნდა დაუპირისპირდეთ თუ რამის შეცვლა გინდათ. ხოლო ეს რეალური მეთოდები ელემენტარულად საზოგადოების გეებისადმი დამოკიდებულის პრინციპების შეცვლით უნდა დაიწყოს და არა ეგრევე ფუნდამენტალური უფლებების მოთხოვნით. მე პირადად არც თუ ისე აქტიური ასეთ საკითხებში მაგრამ დღეს რომ ვინმემ საკითხი დააყენოს ბავშვების აყვანის უფლებაზე სასტიკი წინააღმდეგი ვიქნები და გავაქტიურდები კიდეც. სამწუხარო ისაა რომ ზედმეტად რადიკალური მიდგომით ნეიტრალურად განწყობილ პიროვნებებსაც კი უპირისპირდებით და არა მგონია ეგრე რამეს მიაღწიოთ მეტი არაფერი.

   • spamwriters ამბობს:

    სამწუხარო ისაა რომ ზედმეტად რადიკალური მიდგომით ნეიტრალურად განწყობილ პიროვნებებსაც კი უპირისპირდებით და არა მგონია ეგრე რამეს მიაღწიოთ მეტი არაფერი.

    ანუ ასე შენც ჰომოფობს გაგხდიან არა ?:) ვერავინ ვერაფერს გაგხდის, თუ სენში ეს რაღაც დოზით არ არის 🙂 ეს ტონი კიდე ღიმილის მომგვრელია 🙂 ერთგვარი “მუქარაა” 🙂 კარგი რა 🙂

 8. blablabla ამბობს:

  ჰმ
  აღლუმის ჩატარებაზე გავამახვილებ ყურადღებას
  იმათი არგუმენტი ასეთია,ცისფერებიც “ნორმალური” ადამიანები არიან და არაფრით განსხვავდებიან სხვებისგან.
  ჰოდა თუ არაფრით განსხვავდები რა საჭიროა სახალხოდ გამოსვლა და იმის განცხადება რო ცისფერი ხარ,სულაც არ მაინტერესებს,ჩემთვის უცხო ადამიანი სექსუალური ორიენტაცია და როცა ქუჩაში აღლუმს აწყობენ თან ასეთი უაზრო არგუმენტებით დებილობად მიმაჩნია.
  ტრუსიკჩახდილი სირბილი და იმის განცხადება რო ცისფერი ხარ,მარაზმია მეტი არაფერი.არამარტო სექსუალურ ორიენტაციაზეა ეგრე,რელიგიურ შეხედულებებზე,რატომღაც ჩვენთან ასეა,უმეტესად ათეისტები,ხმამაღლა აფიშირებას ახდენენ იმისას რო ათეისტიები არიან.იგივე ქმედება ქრისტიანის მხრიდანაც მარაზმად მიმაჩნია და მეზიზღება ეგეთი გამოხტომები.
  ნუ მე სწაერთოდ სად წავედი,მდა.
  ფოტოზე “ბატონი” დავით მიხეილ შუბლაძეა? :დ

  • Davit Mikheil Shubladze ამბობს:

   თუ პოსტის გადაკითხვისას გამოგრჩათ აგერ მაგაზე პასუხი 🙂
   ამ კითხვაზე პასუხი ძალიან მარტივია. როდესაც მოქალაქეთ Y ჯგუფის უმრავლესობა შეთანხმდება იმაზე, რომ X ჯგუფი არის საოცრად მახინჯი, ავადმყოფი, გადახრებით აღსავსე და გარყვნილი. მაშინ ადეკვატური რეააქცია ჩნდება ამ X ჯგუფისგან, ანუ გარეთ გამოსვლა და იმათ დასანახათ მსველობის გამართვა და მათ თვალებში ჩახედვა ვინც მახინჯად, გარყვნილად და დევიანტად მიგიჩნევს.
   როდესაც ვსაუბრობთ სიამაყის მსვლელობაზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები გადიან გარეთ რათა დაენახონ სხვებს, და ამით ისინი ცდილობენ უთხრან, რომ აი ჩვენ თქვენგან არაფრით განვსხვავდებით, რომ ის რასაც თქვენ ფიქრობთ ჩვენზე, არის მცდარი სტერეოტიპების ბრალი, სინამდვილეში კი ჩვენ ვართ, ისეთები როგორებიც ხართ თქვენ. (!) შეიძლება ითქვას, რომ აღლუმი არის, დაახლოების და გათანასწორების მცდელობაც.
   აღლუმი არის ერთგვარი ილუსტრირება იმისა, რომ ეს ადამიანები არაფრით განსხვავდებიან მათგან [სექსუალობას თუ არ ჩავთვლით] ვინც მათ ავადმყოფად, გარყვნილად ან ბუნების შეცდომად მიიჩნევს, სწორედ აქედან მომდინარეობს აღლუმის ჩატარების სურვილიც.

   ხშირად როდესაც ტელევიზიით გვაჩვენებენ აღლუმების მიმოხილვას, ისე ხდება, რომ მხოლოდ კარნავალის მოშიშვლებულ მოცეკვავეებს გვაჩვენებენ, რაც სხვა არაფერია თუ არა, იმ სტრეოტიპების კვება, რაც ისედაც საკმაოდ არის გავრცელებული და ღრმადაა გამჯდარი ჩვენს საზოგადეობაში, და კიდევ უფრო ამწვავებს საზოგადების დამოკიდებულებას აღლუმების მიმართ. როგორც წესი აღლუმები რამდენიმე დღიანი ღონისძიებებია, რომლის პირველ დღეს არის სიამაყის მსვლელობა, ხოლო დანარჩენ დღეებშია გასართობი და სხვა ღონისძიებები, მათ შორის კარნავალი.

   • blablabla ამბობს:

    ამაზე იიგივეს დავწერ რაც ზემოთ დავწერე,შენ მერე იგივეს დაწერ და ასე გაგრძელდება 😦
    ჩემთვის ისინი არიან ჩვეულებრივი ადამიანები,ინდიფერენტულად ვარ მათ მიმართ განწყობილი,მოკლედ რომ ვთქვა უბრალოდ მკიდია და ჩემთვის აღლუმები და ასეთი ღონისძიებები სისულელა მეტი არაფერი.
    თუ იმ ადამიანებისთვის სურთ რამის დამტკიცება,ვისაც ისინი სძულს და მათ დანახვისას “ფუუუ ეს პიდარასტები” გაიძახიან,ნუ მაგათ ვერაფერს შეაგნებინებენ და პირიქით ზიზღის საბაბს გაუმძაფრებენ.

  • spamwriters ამბობს:

   ფოტოთი რატომ დაინტერესდით? 😉

 9. tamo ამბობს:

  მიუხედავად ჩემი დადებითი დამოკიდებულებისა ნებისმიერი ორიენტაციის მქონე ადამიანების მიმართ, მაინც ვეწინააღმდეგები მათი მხრიდან ბავშვების აყვანას და მით უმეტეს ამის დაკანონებას. შვილი უნდათ კი ბატონო, სცადონ, იქნებ გამოუვიდეთ რამე:)))) რა პასუხს გასცემენ ბავშვს როცა ის იკითხავს დედა სადააო, ან პირიქით. და სანამ ამ “მშვენიერ” იდეას მხარს დიდსულოვნად დაუჭერთ თავი იმ ბავშვის ადგილას წარმოიდგინეთ, რომელსაც არავინ ეკითხება სურს კი ასეთ ოჯახში ცხოვრება

  • spamwriters ამბობს:

   ხალხო, ჯერ წაიკითხეთ ინტერვიუ, მერე გაიაზრეთ და ამის შემდეგ დააკომენტეთ რა!

   • The Bad Guy ამბობს:

    რას უპასუხებთ მათ, ვინც ამბობს, რომ ასეთ ოჯახში მცხოვრებ ბავშვს, “ჯანსაღი” ფსიქიკა არ ექნება? ეს აზრი ჰუმანისტურად “შეფუთული” ჰომოფობია ხომ არ არის?

    ამ კითხვაზე იყო პასუხი რომ ეს არის ჰომოფობია როდესაც ცალსახად არ არის. ეს არის ლოგიკური დასკვნა კონტექსტისა და რეალობის გათვალისწინებით. და მეორე საინტერესოა ის რომ ბავშვის აყვანის მოწინააღმდეგეთა ერთადერთი არგუმენტია “როგორ შეიძლება ასეთ ოჯახში გზარდილი ბავშვი იყოს “ნორმალური” ორიენტაციის?!” ჭორის დონეზეა მოყვანილი თუ რაიმე უფრო მყარ ემპირიულ დამამტკიცებელ საბუთს ემყარება? არსებობს რომ თურმე ეს ამ ჯგუფის მთავარი არგუმენტია ?

 10. dare ამბობს:

  დაა “21-ე საუკუნე” აღარ არსებობს?

 11. Davit Mikheil Shubladze ამბობს:

  The Bad Guy: ჰომოფობია შეიძლება იყოს: ინსტიტუციონალიზებული, ინტერნალიზებული, კულტურული. ზუსად ეს კულტურული ჰომოფობიაა ის, რომ თქვენ ეწინააღმდეგებით შვილად აყვანის პრაქტიკას, ჰეტეროსექსიზმი ზუსტად კულტურული ჰომოფობიაა და სხვა არაფერია. როდესაც თქვენ უარყოფთ, ერთსქესიან ოჯახს და მხოლოდ ჰეტეროსექსუალური ოჯახის მოდული მიგაჩნიათ იდეალურად და ასევე ბავშვისთვის იდეალურ გარემოთ მიიჩნევთ ამ მოდულს, დიახ თქვენ კულტურული (ჰეტეროსექსისტი) ჰომოფობი ხართ.

  არანაირი დამამტკიცებელი საბუთი არ აქვთ ამ ჯგუფის წევრებს და მხოლოდ ჰეტეროსექსისტულ ნააზრევს წარმოადგენს 🙂

  ახლა მე მაინტერესებს თქვენი აზრი და არა საზოგადოების, თქვენი ინდივიდუალური აზრი გამოხატეთ, მასის აზრი ისედაც ვიცით.

  • The Bad Guy ამბობს:

   უფრო გასაგებად რაღანაირად გამოხატო ჩემი აზრი :))))))))) ბავშვის აყვანის დაკანონების წინააღმდეგ წასვლა არსებული გარემოს გათვალისწინებით არის უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილება და ვინც ამას ეწინააღმდეგება არსებულ ვითარებაში მათი ჰომოფობებად მონათვლა კიდევ ელემენტარული ცილისწამებაა. რას ვამბობ გაუგებარს ვერ ვხვდები. კონტექსტი არ უნდა გაითვალისწინოთ როდესაც რაღაცას ითხოვთ? არსებობს კი სასურველის რეალობად ქცევის წინაპირობა ??? მაგრამ კაი არ ვითხოვთო ბავშვის აყვანასო და გასაგებია რომ არ ითხოვთ…. მაგრამ თურმე მე რადგანაც მე ამ გარემოს გათვალისწინებით გამომაქვს ლოგიკური დასკვნა რომ ბავშვების აყვანა მათ ფსიქიკას დარტყმის ქვეშ დააყენებს ჰომოფობი ვარ? :)))))))))))))))))) მე რომ ეხლა გამოვაცხადო არსებული გარემოს გათვალისწინებით აფხაზეთის და ოსეთის დაბრუნება გარემოს გამო შეუძლებელია თქო ამით მოღალატე გამოვდივარ ?? რკინის ლოგიკაა ვერაფერს იტყვი :))))))))))))))))))))) რატო იმიტომ რომ რეალობას თქვენზე უკეთ აღვიქვამ ??? მე ჰეტეროსექსუალების დამამტკიცებელ საბუთზე კი არა თქვენს დამამტკიცებელ საბუთზე ვლაპარაკობდი. საიდან მოგივიდათ იდეა რომ არგუმენტი – “როგორ შეიძლება ასეთ ოჯახში გზარდილი ბავშვი იყოს “ნორმალური” ორიენტაციის?!” – ბავშვთა აყვანის მოწინააღმდეგეთა უმთავრესი და ერთადერთი მიზეზია ???? კვლევა ჩაატარეთ რომ ყველა ასე ფიქრობს და კონკრეტულად სექსუალურ ასპექტზე ამახვილებს ყურადღებას ???ან ჩემს ნაწერში სად დაინახეთ სექსუალურ ორიენტაციაზე აქცენტის გაკეთება? მე აქ ბავშვის ზოგად ფსიქიკურ მდგომარეობაზე ვამახვილებდი ყურადღებას და არა მის სექსუალურ ორიენტაციაზე. ასეთ გარემოში გაზრდილ ბავშვს როგორი ფსიქოლოგიური ტრავმა აღმოაჩნდება წინასწარ მე კი არა ალბათ დიპლომირებული ფსიქოლოგიც კი ვერ განსაზღვრავს. და მუქარაო……იქიდან გამომდინარე რომ მე ვიღაცის აზრს ვეწინააღმდეგები რატომ გგონიათ რომ მისდამი პიროვნული ზიზღიც მამოძრავებს ან ვემუქრები ? :))))))))))) აქ არის ელემენტარული ინტერესთა შეუთავსებლობა. მე შემიძლია ადამიანს რაღაცაში ვეთანხმებოდე ან არ ვეთანხმებოდე, მაგრამ ამავე დროს მისდამი ნეიტრალურად ვიყო განწყობილი. ლოგიკააა ელემენტარული. თქვენ კი მეთქი ასეთი ცილისწამებით ნეიტრალურად განწყობილ ადამიანებსაც კი საკუთარ ინტერესებს დაუპირისპირებთ მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს იმას რომ მე ვინმეს ქუჩაში დევნას დავუწყებ ან შეურაცხყოფას მივაყენებ. ცივილური მეთოდებითაც შეიძლება იმისთვის ბრძოლა რაც არ მიგაჩნია სწორად და არამართებულობაში მე ბავშვების აყვანას ვგულისხმობ და არა გეეების პრინციპულ უფლებებს. მემგონი გასაგებად ავხსენი.

 12. The Bad Guy ამბობს:

  “ბავშვის აყვანის დაკანონების წინააღმდეგ წასვლა არსებული გარემოს გათვალისწინებით არის უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილება” – არა წინააღმდეგ წასვლა არამედ აყვანის უფლების მოთხოვნა არის უპასუხისმგებლობა. მე ბოდიში შემეშალა. ჰომოფობი ვარ და მეპატიება მაინც.

  • Davit Mikheil Shubladze ამბობს:

   ძვირფასო ადამიანო, (სახელი არ ვიცი) მგონი ინტერვიუში არსად წერია ის, რომ ხვალვე მიიღება ეს კანონი, თუ კარგად დააკვირდებით და გადახედავთ, ნათლად ჩანს, რომ ეს იყო უბრალოდ პასუხი დასმულ კითხვაზე 🙂 და არა სამოქმედო სტრატეგია 🙂 ან როგორც თქვენ აღნიშნედ “ინიციატივა” (გადახედეთ თქვენს კომენტარს)

   როდესაც კულტურულ ჰომოფობიაზე ვლაპარაკობ აქ ზრდილობა და უკულტურობას არ ვგულისხმობ – “კი ბატონო მეძახე გინდ კულტურული გინდ უკულტურო ჰომოფობი მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. ” ეს თქვნი სიტყვებია
   კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ის ვინც ამტკიცებს, რომ არ შეიძლება ერთქსესიან ოჯახში გაიზარდოს “ნორმალური” ბავშვი, მაშინ ნამდვილად კულტურული ჰომოფობია (კულტურული ჰომოფობია ნიშნავს იმას: როდესაც ადამიანი “ნორმალურად” და ნორმატიულად მიიჩნევს მხოლოდ ჰეტერესექსუალური წყვილის დაკომპლექტებულ ოჯახებს და/ან კავშირებს, ესეთი ადამიანი ზუსტადაც, რომ კულტურული ჰომოფობია ან მოკლედ ჰეტეროსექსისტი).

   არ გვაქვს იმის ილუზია, რომ ხვალ ან 5 წელიწადში მიიღება მსგავსი საკანონმდებლო ცვლილება, მაგრამ აჯობებს ახლავე დააფიქსიროთ თქვენი აზრი 🙂 ეს არის და ეს, მეტი არაფერი. იმის ძახილით, რომ საზოგადოება საშინლად მიირებს ამ აქტს და ეს ბავშვი დაიჩაგრება, მერწმუნეთ, თვით ზე განვიტარებულმა სახელმწიფოებმაც კი ვერ ამოძირკვა ბოლომდე ეს ჰეტეროსექსისტული აზრები.

   რას ნიშნავს – “იქიდან გამომდინარე რომ ამ პრობლემის გარეშეც უამრავი თავსატეხი აქვს ჩვეულებრივ ქართველ მოქალაქეს…”
   ჯერ ერთი – ჩვეულებრივი და არაცვეულებრივი მოქალაქე რა მოსატანია, როდესაც არ ხარ ჰეტეროსექსისტი?
   მეორე – ადამიანთა უფლებების დაცვისას ძალიან საინტერესე ფენომენია სელექციური ადვოკატირება, ამას დავიცავ იმას კი მერე მივხედავ. რა რეალობა? რეალობა ისაა, რომ განურჩევლად ყველა ადამიანი უნდა იყოს დაცული, ვინც კი იდენტობის გამო იჩაგრება ან სხვა რამე ნიშნით. გასაგებია, რომ ფართო მასა ასეთი დამოკიდებულება აქვს ამ პრობლემატკის მიმართ, მაგრამ ჩვენ, რომლებსაც კარგად გვესმის, რომ არ შეიძლება სელექციურად მიუდგე პრობლემებს, ხომ შეგვიძლია უბრალოდ კონსენსუს მივაღწიოთ? აი, ზუსტად ამიტომ ვახსენე კოლექტიური აზროვნება 🙂

   ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს თემა ატუალური გახადეთ და წინ წამოწიეთ პრობლემატური საკითხი, დიალოგისთვის კარგი დასაწყისია, და სამომავლოდ ხაზგასმით იქნება დაწერილი, იმის შესახებ თუ რას ვაპირებთ ან ვაკეთებთ. ვწუხვარ, რომ საკმაოდ კარგად ვერ გამოვხატე აზრი (ალბათ) რადაგანაც ასეთი გაუგებრობა გამოიწვია და თქვენის მხრიდან ასეთი სახის “მუქარა” წამოვიდა: “სამწუხარო ისაა რომ ზედმეტად რადიკალური მიდგომით ნეიტრალურად განწყობილ პიროვნებებსაც კი უპირისპირდებით და არა მგონია ეგრე რამეს მიაღწიოთ მეტი არაფერი.”. ჩემი, როგორც ადამიანის პრინციპია, არა რადიკალიზმს! იქნება ეს, რელიგირუ თუ ლიბარალობას ამოფარებული, გაუმართლებლად მიმაჩნია რადიკალიზმი მის ყოველ გამოვლინებაში (!) ჩემი პიროვნული პრინციპია განათლება და ცნობიერების ამაღლებაა და არა მახვილმომარჯვებული არაფრის მომცემი რადიკალური ბრძოლა.

   • spamwriters ამბობს:

    ამ კუთხით ეს საკითხი საერთოდ არ იყო ნახსენები ინტერვიუში. უბრალოდ თემიდან თემაზაზე, ისევე როგორც კონტექსტიდან სხვა კონტექსტზე გადახტომა გვჩვვევია ადამიანებს 🙂 ამ საკითხს აქ ვერ გადავჭრით და ა.შ. თორე მეც დავსვამდი ამ კუთხიტ კითხვას და არა იმ ვიწრო წრილში, რაც ორიენტაციის გამო უარს შეიცავს 🙂

    თუმცა კარგია რომ დიალოგი მიმდინარეობს. დიალოგი აუცილებელია 🙂

 13. Mr. Nomad ამბობს:

  კარგი იტერვიუა, მომეწონა. წარმატებები დავითს და ყველას.

  ამდენი კომენტარი ვერ ჩავიკითხე, მაგრამ ვხვდები მათი უმრავლესობა რას ეხება.

  მიმაჩნია, რომ ქორწინება, ოჯახი და ა.შ. იმდენად პრივატული საკითხია, რომ არავის ერთი ადგილის საქმე არ არის, ვინ ვისზე დაქორწინდება. 🙂 არ შეიძლება მე, შენ ან ნებისმიერი მესამე პირი წყვეტდეს, თუ როგორ იურიდიულ სტატუსს მისცმეს სხვა ორი პირი ერთმანეთის ურთიერთობას. (ქორწინება სხვა არაფერია, თუ არა იურიდიული სტატუსი). სამწუხაროა რომ ჰომოსექსუალ წყვილებს შორის ქორწინებას ლეგალიზება სჭირდება. ნორმალურ საზოგადოებაში ქორწინების უფლება ისეთივე ფუნდამენტური უნდა იყოს, როგორც საკუთრება ან ბევრი სხვა და შესაბამისად, დამატებით რეგულაციებს არ უნდა საჭიროებდეს.

  რაც შეეხება ბავშვის აყვანას, ეს უკვე დაქორწინებული წყვილების უფლებაა, რომელშიც ზუსტად ზემოთ აღნიშნული მიზეზის გამო არავინ უნდა ჩაერიოს 🙂

 14. The Bad Guy ამბობს:

  დიალოგი….არ გეწყინოთ მაგრამ დიალოგის მაგივრად დემაგოგიას აწვებით განსაკუთრებით კი ჩემთან მიმართებაში. რატომღაც დაასკვენით რომ მე აპრიორი ვეფარები საზოგადოების აზრს და ასე ვცდილობ საკუთარი ჰომოფობა დავფარო. არადა იმ წინადადებეშიც კი რომელიც ვთვქი და რომლის გამოც გამოგაქვთ ეგ დასკვნა არაფერი არააა ისეთი რაც მაგას აფიქრებინებს ადამიანს თუ ადამიანს თვითონვე არ უნდა რომ ეგრე იფიქროს. მე აქ პრობლემა თავიდანვე იმაზე მქონდა რომ ჰომოფობი უწოდე ყველას ვინც ბავშვის აყვანას ეწინააღმდეგება იმ არგუმენტით რომ თურმე ისინი ამბობენ: “როგორ შეიძლება ასეთ ოჯახში გზარდილი ბავშვი იყოს “ნორმალური” ორიენტაციის?!” – მე არა ორიენტაციაზე არამედ ზოგადად ბავშვის ფსიქიკურ მდგომარეობაზე გავამახვილე ყურადღება. ფაქტია რომ ასეთი ოჯახიდან წამოსულ ბავშვს მილიონი საზიზღრობა შეხვდება გზაზე უფრო მეტი ვიდრე ჰეტეროსექსუალური ოჯახში გაზრდილს. მე კი უბრალოდ ვამბობ რომ ამ საკითხისადმი ჩემს დამოკიდებულებას არსებული რეალობა განსაზღვრავს და არა ტვინში ჩაბეჭდილი სტერეოტიპები რომ ჰომოსექსუალები აპრიორი ჰომოსექსუალ ბავშვებს გაზრდიან თან ვსვამ კითხვას საიდან მოიტანეთ ინფორმაცია როდესაც თქვით რომ მთავარი არგუმენტი ბავშვის აყვანის მოწინააღმდეგეთა ჯგუფის არის ზემოთნახსენები წინადადადება. აგერ ვარ ნათელი მაგალითი რომ სხვა რამეს ვამბობ და თქვენ მიმტკიცებთ გვატყუებ და შენს აზრს ნიღბავ მაგ მეთოდითო და კი ბატონო იყოს ეგრე:)))))))) უბრალოდ თავს იტყუებთ და ყველას ვინც თქვენს აზრს არ ეთანხმება ხარშავთ ჰომოფობიურ ქვაბში :)))) მე უბრალოდ გირჩევთ რომ ცოტა უფრო ობიექტურად შეხედოთ საკითხს დასმულ კითხვებს თავა არ აარიდოთ. მე უბრალოდ მრჩება შთაბეჭდილება რომ ზერელე დამოკიდებულება გაქვთ ამ ყველაფრის მიმართ. იქნებ უფრო უკეთ გამოიკვლიოთ სინამდვილეში რა არის მიზეზი ასეთი დამოკიდებულებისა და არა ჭორის დონეზე მოყვანილი ფრაზა რომელსაც ადამიანთა დიდ ჯგუფზე ანზოგადებთ. ხოდა ამიტომ გირჩევთ სანამ ადამიანებს ისეთივე იარლიყებს მიაკერებთ როგორსაც თქვენ გაკერებენ ზოგიერთები უბრალოდ ლოგიკურად გაიაზროთ მართლა ასეა ეს თუ არა. ის რომ მე რეალობას აღვიქვამ საკმაოდ კარგად და ამის გამო კონკრეტულ პოზიციას ვეწინააღმდეგები არ ნიშნავს რომ მე იმ მას პრინციპულად არ ვეთანხმები და ჰომოფობი ვარ. რეალობა არის რეალობა მისი სიცუდე და სიკარგე კი სუბიექტურია. ჩვენ სხვადასხვანირად აღვიქვამთ მას მაგრამ ჩვენი აღქმა არ ცვლის რეალობის ნამდვილ ბუნებას, თქვენ კი სამწუხაროდ რეალობას – თქვენი ზოგიერთი მოწინააღმდეგის მსგავსად – სუბიექტურად აღიქვამთ და სუბიექტური დასკვნები გამოგაქვთ. ეს იყო და ეს რისი თქმაც მინდოდა :)))) თუ გაითვალისწინებთ ჩემი აზრით თქვენთვისვე აჯობებს და თუ არა მაშინ თქვენს გზაზე გაგიმარჯოთ არაფრის თავზე მოხვევას არ ვცდილობ :))))

  • Davit Mikheil Shubladze ამბობს:

   დემაგოგია? კარგით
   🙂 მეტის თქმას უბრალოდ აზრი არ აქვს 🙂 თუ თქვენამდე ვერ აღწევს ინტერვიუში განხილული და მოყვანილი მაგალითის და აზრი, მაშინ რა გაეწყობა 🙂 იყოს ისე როგორც თქვენ გინდათ, რომ იყოს

   კიდევ ერთხელ, მორჩილად გთხოვთ, გადახედოთ ინტერვიუს და გულდასმით (!) წაიკითხოთ ის მონაკვეთი სადაც მე “ყველას ვხარშავ ერთ ქვაბში”.
   არ მიკვირს ამდაგვარი ბრალდებების მოსმენა და მზად ვარ ყველა ბრალდება დავითმინო 🙂 შემიძლია ვთქვა, რომ მიჩვეული ვარ ….

   პ.ს. მაინც ვიმედოვნე, რომ კომუნიკაციის პრობლემა გვაქვს და რატომღაც მიმაჩნია, რომ ერთ ენაზე ვლაპარაკობთ სხვადასხვა სიტყვებით 🙂 ასე, რომ სიამოვნებით მოგისმენთ Live-ში 🙂 პატივისცემით დმ.შუბლაძე 😉

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s